Korisnička podrška

email: info@gymbeam.ba
tel.: +387 70 33 00 640

Korespondencijska i adresa za račun

GymBeam s.r.o. - Podružnica Zagreb
Josipa Marohnića 1/1
10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 84596141185
PDV ID: HR84596141185

Za medije:

press@gymbeam.com
Godišnje financijsko izvješće 2022
ESG izvješće 2023
Fotografije
u print kvaliteti
 Logo u print kvaliteti

Podaci o inozemnom osnivaču:

GymBeam s.r.o.
Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovačka
ID: 46 440 224 PDV ID: SK2023380447

Adresa sjedišta GymBeam-a:

GymBeam GmbH
Unter den Linden 21,
10117 Berlin, Germany

Radno vrijeme

Služba za korisnike Ponedjeljak - Petak 08:00-15:30  
Automatska potvrda narudžbe   Ponedjeljak - Nedjelja 00-24h  

Bankovni račun

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR6424020061101008822
SWIFT: RZBHHR2X